Na druhé straně barikády

Máte pocit, že toho po vás škola chce hodně? Že děláte „práci“ učitelů? Že oni si jenom odsedí svých pár hodin podle rozvrhu ve třídě, pak mají volno a navrch dva měsíce prázdnin? Tohle je představa většiny rodičů, vlastně i žáků, když vidí, že učitel má v rozvrhu tři hodiny denně. Ovšem učitelská práce není jen to, co se odehrává ve třídě. Učitelská práce se skládá z milionu drobných činností, které nejsou na první pohled vidět a zaberou klidně celý zbytek dne, někdy i večera.

Jistě, výuka může probíhat jenom tři hodiny denně, ale k tomu dostane učitel ještě pěknou dávku dohledů na chodbách, dozorů v jídelně nebo v šatnách, má konzultační hodiny pro žáky i rodiče, věnuje se přípravám na jednotlivé hodiny, opravám testů, úkolů…

učebnice a notebook

A kdo myslíte, že pro žáky vytváří testy a pracovní listy? Taky učitel! Kdo vybírá nejvhodnější cvičení, učebnice a povinnou četbu? Učitel! A samozřejmě nevybírá jen tak náhodou, ale všechno musí pečlivě pročíst, vyzkoušet a případně upravit svým žákům na míru.

O tom, kolik času může zabrat opravování písemek, slohových prací nebo domácích úkolů, je snad škoda mluvit. Řada učitelů to kvůli jiným povinnostem nestihne opravit v rámci své pracovní doby a prostě si to nosí domů. Ano, učitelé pracují i ve svém volném čase.

A co ty tolik záviděné prázdniny? Opravdu to není tak, že by se učitelé na konci školního sbalili a vyrazili na dvouměsíční dovolenou. Škola disponuje řadou závazných dokumentů a administrativních úkonů, které je potřeba udělat. No a nejlepší čas je právě o prázdninách, kdy je ve škole klid.

Revize školního vzdělávacího plánu? Ale jistě!

Vypracování nové metodiky pro práci se šikanou? Teď je na to čas!

Shrnutí výsledků čerpaných grantů a sepsání nových žádostí? Ideální práce na léto!

Vyhodnocení individuálních plánů a vytvoření nových? I to sem patří.

učitel před tabulí

A potom je tu seznam drobných činností, které taky dělají učitelské ruce. Například drobné opravy a úpravy školy, vyklízení a aktualizace školních knihoven, výzdoby tříd a chodeb, výběr a nákup nových pomůcek nebo učebnic, stěhování kabinetů. To je seznam, který je někdy téměř nekonečný. Navíc nesmíme zapomenout na povinnost učitelů se v průběhu své praxe dále vzdělávat ve svém oboru, nejlépe ve volném čase, aby tím netrpěl už tak dost nabitý pracovní rozvrh.

Tak až budete příště učitelům závidět jejich práci, uvědomte si, že je obrovský rozdíl mezi tím, co vy jako rodič vidíte a tím, co učitel skutečně dělá.