Proč musí mít všichni maturitu?

Potřebujeme mít všichni minimálně maturitu?
V posledních zhruba dvaceti letech došlo v naší společnosti k novému trendu, a tím je vyžadování maturity i na pracovních pozicích, kde by naprosto postačovala výuční list. Je to zvláštní, protože úroveň vzdělání šla rapidně dolů. to, co kdysi uměli vyučení lidé, leckdy neumí dnešní maturanti. Došlo k tomu, že lidé bez maturity jsou téměř bezcenní pro trh práce, a nikoho reálně nezajímá, co uchazeč o zaměstnání doopravdy umí, a co je schopen a ochoten se naučit, aby danou pozici mohl vykonávat.

ukočení školy

O přijetí do zaměstnání by na nižších pozicích neměla rozhodovat maturita
Ano, samozřejmě že jsou místa, kde je potřeba osvědčit, že uchazeč dosáhl požadovaného vzdělání, má třeba i praxi a práci zvládne. Ne každá pozice je vhodná na zaučení člověka, který o oboru nikdy neslyšel. Co je ale horší je fakt, že i na naprosto běžné pozice zaměstnavatelé začali vyžadovat minimálně maturitu. Copak potřebuje prodavačka maturitu? Potřebuje ji mít zámečník? K čemu je vlastně takové nadužívání maturity? Jen ztěžuje hledání zaměstnání lidem, kteří ji nemají.

studentka se učí

V konečném důsledku dnešní maturita nevypovídá o kvalitě vzdělání. Na jedné straně se neustále snižují nároky na maturitu, na druhou stranu ji vyžadujeme pomalu i u uklízeček. Celkový stav našeho školství už několik let není dobrý, a každým rokem se úroveň našeho vzdělávání snižuje a snižuje. Otázka je, zda bude ještě kam ji snižovat. Maturanti mají problém s didaktickými testy, které zvládne průměrný deváťák, pokud se alespoň trochu snaží. O čem tedy vypovídá maturita, kde se záměrně snižuje známkování nebo její obsah? V našem školství je problémů hned několik, otázkou zůstává, zda se najde někdo, kdo bude mít chuť a zájem se s nimi vypořádat. Zatím to bohužel vypadá, že cesta z kopce bude trvat ještě dlouho.