Jak pořádně oslavit svatbu?

Svatba je velké téma. Při vyřčení tohoto slova se v každém z nás oživí jiný pocit. Pro někoho je to moment, který se pojí s největší radostí a štěstím. Pro jiného to znamená akci plnou stresu, která sama o sobě nemá pro něj příliš velký význam. Jisté ale je, že každá svatba se pojí s velkými, několikaměsíčními přípravami. Ať už se jedná o jídlo, místo, šaty, nic z toho se neudělá samo a je důležité, aby vše do sebe zapadalo a, aspoň na tom papíře během svatebních příprav, aby vše klapalo. Dříve měla svatba pevná pravidla, protože se s ní nepoutala pouze myšlenka velké oslavy, ale také měla určité duchovní rozpětí. Byla velmi silně řízena tradicemi, nejen těmi všeobecnými, ale i tím, co se dělalo v dané rodině.

svatební šaty

Jasné je, že malá svatba se připravuje jednodušeji než ta velká, ale pokud se jedná některé starosti, ty zůstávají. V dnešní době je malá svatba jedinou možností z finančních důvody pro mnohé mladé páry a rodiny, které nemají ještě tak silné a stabilní zázemí a možná se i potýkají s problémy z různých stran. Ovšem existují i rodiny, které mají tolik dětí, že je nespočítáte na prstech jedné ruky. Pokud se jeden z nich žení či vdává není možné pozvat pouze některé ze sourozenců. V ten moment už malá svatba nepřipadá v úvahu.

nevěsta a ženich

V poslední době se také rozmáhá snaha mít svatbu co nejpěknější, proto si páry najímají také svatební koordinátory. Ty mají jistě velké množství zkušeností, kontaktů a možností, jak zařídit svatbu co nejlépe. Snad se u toho trochu zapomíná na opravdový smysl svatby, který rozhodně nespočívá v tom mít tuto oslavu co nejdokonalejší. Po klasickém obřadu, ať už na úřadě nebo v kostele, přichází ta opravdová oslava. Zábava na svatbu musí být řádně připravena, aby se vše řádně s přáteli a rodinou zapečetilo. Po tom duchovním svazku je nutno ještě světsky naplnit prázdna břicha a pořádně vše zapít.