Bojíte se vyúčtování energií?

Každý rok je povinností každého Společenství vlastníků bytových jednotek uspořádat schůzi, která má pevné body programu, ale také nabízí prostor k diskuzi. Pokud se na nich bude letos, a hlavně příští rok něco řešit, tak to budou stále rostoucí ceny energií, které se rozpočítávají mezi jednotlivé obyvatele domu. Bude se jednat převážně o teplo, kterým se dům vytápí, Vyúčtování budou netrpělivě vyhlížet všichni a čekat na částku, kterou budou muset doplatit.

peníze

Pokud máte jako předsedu někoho, kdo bydlí přímo v domě a dělá předsedu Společenství jen jednomu společenství, je značně v nevýhodě oproti profesionálnímu předsedovi SVJ, ten totiž může mát větší přehled o možnostech a může najít lepší řešení vašich problémů v domě. Profesionální předseda SVJ tráví více času zkoumáním zákonů a vyhlášek, protože to vyplývá z jeho profesionální práce. Ale to neznamená, že váš předseda se nesnaží a není dobrým předsedou. Ale vraťme se k rostoucím cenám energií. Máte-li větší obnos peněz, který vám leží na účtu v bance a patří do fondu oprav? Přesněji i řečeno, máte na fondu oprav hodně peněz a neplánujete žádnou větší opravu?

účty

V případě, že hodně členů vašeho Společenství bude mít vysoké nedoplatky v ročním zúčtování tepla, můžete jim pomoct. Můžete tzv. rozpustit část fondu oprav. Není to až tak složité. Domluvíte se např. že rozpustíte 200.000Kč a je vás ve Společenství 20 bytových jednotek. Nerozdělíte si onu částku rovným dílem, ale rozdělíte si ji v poměru dle podílu, který jednoduše zjistíte na výpisu z Katastru nemovitostí přímo na webových stránkách Katastru nemovitostí. Tato částka pak může značně pomoct na úhradu nedoplatků pro sociálně slabší rodiny nebo důchodcům. Je více takovýchto úkonů, které znají profesionální předsedové a ti ostatní to nevědí, protože jim to nemá kdo poradit. Ale vy už to teď víte.