Elektřina se musí hlídat

Elektřinu už dnes chceme a také musíme mít zavedenou leckam. Je spousta míst, kde se bez ní naprosto neobejdeme, a rovněž nemálo míst, kde by se bez ní sice nějak obejít dalo, ale nebylo by to zrovna ideální. Kdybychom neměli veřejné osvětlení, pochopitelně elektrické, na ulicích našich měst, pravděpodobně by tu v neproniknutelné tmě bujela kriminalita, kdybychom ji neměli zavedenou do továren a kanceláří, nedalo by se tam někdy často a někdy vlastně vůbec pracovat, a kdybychom ji neměli doma, nestál by za moc ani náš soukromý život.

S elektřinou se nám prostě daří lépe. A proto ji chceme mít k dispozici všude, kde je to aspoň trochu možné. A doma dost možná především.

větrná elektrárna

Není tedy ani trochu divu, že nám ji do našich domů a bytů už dávno zavedli, a i v novostavbách se s tomto naprosto samozřejmě počítá. Díky elektřině v našich bytech se tu totiž dá vést daleko kvalitnější život, a to ať už tuto energii používáme jenom ke svícení, nebo i k vaření, vytápění a dalším účelům.

Jenže elektřina není jenom náš přítel a dobrý pomocník. Tak je tomu jenom v případě, že nám ve všem, co s ní souvisí, slouží vše tak, jak tomu má být. Že tu není nic porouchané, poškozené, opotřebované nebo nějakým jiným způsobem nedokonalé. Každá nedokonalost se nám tu totiž může jednoho dne vymstít.

zhaslá žárovka

A co dělat, aby taková nežádoucí situace nenastala? My uživatelé elektřiny bychom měli pochopitelně dbát na elementární zásady, tedy neměli bychom používat něco, co je zjevně poškozené nebo nefunkční a neměli bychom ani zacházet se spotřebiči v rozporu s návody na jejich obsluhu. Ale ani to by nás ještě nemuselo spasit.

A tak jsou potřeba i revize elektřiny v bytě, které jsou tu od toho, aby zavčasu odhalily i nedostatky, které my amatéři detekovat neumíme. Prevence je tu totiž také důležitá, nechceme-li si nadělat problémy. A to logicky nechceme. Chceme, aby nám elektřina sloužila a neškodila.