Péče o domácnost nemusí být dřina


Skloubit pracovní povinnosti s péÄí o dÄ›ti a domácnost není vůbec jednoduché. Najít v tom kolotoÄi povinností Äas jen pro sebe a případÄ› i pro toho druhého je Äasto nemožné. Je potÅ™eba si rozdÄ›lit povinnosti tak, aby každý obstaral nÄ›co, protože jedinÄ› tak bude mít žena dostatek energie a náladu na vÅ¡echno ostatní.

paní uklízeÄka

Ženy, pokud máte doma muže, který doma nehne prstem, je Äas mu ukázat, že nic není samozÅ™ejmost. PÅ™estaňte uklízet, a sledujte co se bude dít. Pokud to nepomůže, což vÄ›tÅ¡inou nepomůže protože muži nesledují náznaky a potÅ™ebují přímou facku v podobÄ› rozhovoru, rozhodnÄ› si s ním promluvte. Spousta žen dÄ›lá tu chybu že na zaÄátku vztahu dÄ›lají vÅ¡echno samy. Potom se diví, že muž to bere jako samozÅ™ejmost a neudÄ›lá nic. ProÄ by taky, když se o vÅ¡echno postará ona?

Je jasné že pokud je doma žena s dítÄ›tem a nechodí do práce, vÄ›tÅ¡ina domácích prací bude asi na ní, ale s návratem do práce už není tolik Äasu ani energie na to, aby bylo doma skvÄ›le uklizeno a navaÅ™eno. ProstÄ› si rozdÄ›lte domácí práce tak, aby každý udÄ›lal nÄ›co. Vidí že se u dÅ™ezu kupí nádobí? ProÄ ho nemůže dát do myÄky a zbytek umýt? Není to jaderná fyzika.

Muži Äasto neví co vÅ¡echno péÄe o domácnost obnáší. Proto je dobré aby si to zkusili, možná zmÄ›ní názor. KromÄ› zapojení toho druhého do domácích prací je dobré si práce rozvrhnout. Není potÅ™eba dÄ›lat vÅ¡echny práce dennÄ›, ale když si vyhradíte každý den tÅ™eba hodinu a udÄ›láte nÄ›co málo, budete mít stabilnÄ› uklizeno a Äisto. VÄ›tší klid můžete udÄ›lat jednou týdnÄ›.

ÄiÅ¡tÄ›ní žaluzií

Uklízejte logicky
Uklízí se shora dolů, takže zaÄnÄ›te prachem, poté ukliÄte hraÄky a vÄ›ci co už nepoužíváte a nakonec vyluxujte a vytÅ™ete. Logický postup prací vám dokáže uÅ¡etÅ™it opravdu hodnÄ› Äasu a práce. Pokud potÅ™ebujete, piÅ¡te si seznam co je potÅ™eba udÄ›lat, existují i aplikace, které vám s úklidem pomohou.