Může být internet i škodlivý?


Není pochyb o tom, že internet je jedním z nejvÄ›tších vynálezů posledních desetiletí. Díky nÄ›mu máme možnosti, o kterých se nám dříve ani nesnilo. Můžeme komunikovat v reálném Äase s kýmkoliv na svÄ›tÄ›, máme možnost nakupovat pár kliknutími kdekoliv a veÅ¡keré informace, které lidstvo kdy nashromáždilo, jsou nám bez problému dostupné. Je tedy jen pochopitelné, že jej využívá prakticky každý z nás, aÅ¥ už v zamÄ›stnání nebo doma. V mnoha případech se bez nÄ›j již zkrátka neobejdeme.

 

různé webové stránky

 

To vÅ¡ak pÅ™ináší otázku, zda tu není také nÄ›jaký háÄek. PÅ™eci jen, obvykle platí, že pokud se nÄ›co zdá až příliÅ¡ dobré, pak jsou zde nÄ›jaké problémy, které se dříve Äi pozdÄ›ji projeví. A u internetu tomu není jinak. I zde se objevily vÄ›ci, nÄ›které neÄekané, jiné oÄekávané, které uživatelům jeho používání znesnadňují.

 

Tím prvním nebezpeÄím jsou samozÅ™ejmÄ› hackeÅ™i. Ti vÅ¡ak nepÅ™edstavují díky osvÄ›tÄ› až takovým problém, jak by se mohlo zdát. JistÄ›, své obÄ›ti mají, avÅ¡ak vÄ›tÅ¡ina uživatelů má aktivní antivirus a řídí se klasickými bezpeÄnostními pravidly, jako například neklikat na podezÅ™elé odkazy a nestahovat neznámé soubory, zvláštÄ› pokud nejsou z důvÄ›ryhodných stránek. OvÅ¡em jsou zde i jiné, mnohem nebezpeÄnÄ›jší vÄ›ci, o kterých se příliÅ¡ nemluví.

 

kódování internetové stránky

 

Hlavním problémem je, že na internet si může prakticky kdokoliv napsat cokoliv jej napadne. To je problém, neboÅ¥ se takto mohou šířit i vyložené lži. StaÄí jen, pokud jsou podány dostateÄnÄ› pÅ™esvÄ›dÄivÄ›. A internetové algoritmy jejich šíření jeÅ¡tÄ› nahrávají. A nejen to, existují i lidé, například mnozí politici, a nejen oni, kteří toho využívají ke svým kampaním, nejÄastÄ›ji s cílem zdiskreditovat svého oponenta.

 

I proto je jasné, že bychom zde mÄ›li být velmi opatrní, a peÄlivÄ› si každou informaci ověřovat. To je vÅ¡ak nÄ›co, co mnoho lidí neví. Díky tomu se pak mnohem snadnÄ›ji stanou obÄ›tí propagandy, aÅ¥ už je vedena kterýmkoliv smÄ›rem, Äi konspiraÄním teoriím. A to je nÄ›co, proti Äemu bychom mÄ›li bojovat.